เทคโนโลยี

เทคโนโลยี เปลี่ยนโลกที่จะช่วยให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เทคโนโลยี ช่วยเปลี่ยนโลก เปลี่ยนชีวิต

เทคโนโลยี ใหม่ๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตไร้สาย ยานพาหนะไร้คนขับ และเทคโนโลยีพันธุกรรมขั้นสูง ต่างมีศักยภาพในการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต และการทำงานได้อย่างแท้จริง ผู้นำทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ ต้องไม่เพียงแค่รับรู้ถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น 10 อันดับเทคโนโลยีในอนาคต แต่ยังต้องเริ่มเตรียมความพร้อมสำหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม โดยมีไอทีทั้ง 12 ประเภทที่เข้ามามีบทบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

12 ไอทีเปลี่ยนโลกอนาคต เพื่อความยั่งยืนของมนุษย์

โลกที่มีความก้าวหน้า เทคโนโลยีในอนาคต 2050 และสามารถเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก โดยในรายงานของ McKinsey Global Institute ได้ระบุไอทีทั้ง 12 ประเภท ที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงโลก ได้แก่

1. อินเทอร์เน็ตไร้สาย
2. เทคโนโลยีอัตโนมัติในด้านการวิเคราะห์
3. Internet of Things
4. Cloud Computing
5. เทคโนโลยีหุ่นยนต์
6. ยานพาหนะไร้คนขับหรือกึ่งไร้คนขับ
7. เทคโนโลยีชีวภาพ
8. อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บพลังงาน
9. เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ
10. เทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด
11. เทคโนโลยีสำรวจและขุดเจาะน้ำมัน
12. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

ได้ประเมินอีกด้วยว่า การใช้ เทคโนโลยีในอนาคตข้างหน้า ทั้ง 12 ประเภทดังกล่าว จะสามารถทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการใช้งานที่สำคัญ และสามารถสร้างมูลค่าได้ได้หลายๆแนวทาง รวมทั้งความต้องการส่วนเกินของผู้บริโภค ซึ่งเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น มีราคาถูกลง สิ่งแวดล้อมที่สะอาดมากขึ้น และดีต่อสุขภาพมากขึ้น

เทคโนโลยีในอนาคต สรุป

ประโยชน์ของสื่อไอทีต่างๆ เทคโนโลยีในอนาคต 5 ปีข้างหน้า ที่ได้กล่าวถึงไปนั้น จะมีบทบาทต่อโลกในอนาคตอันใกล้ และยังเป็นความท้าทายในการเตรียมความพร้อม สำหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย หากผู้นำทางธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ รอจนกว่าดิจิทัลเหล่านี้ มีอิทธิพลอย่างเต็มที่ต่อระบบเศรษฐกิจ จะเป็นการสายเกินไปที่จะทำให้ได้รับผลประโยชน์จากไอทีดังกล่าว

เทคโนโลยีในอนาคต สรุป ในช่วงเวลาจากนี้ไปไอทีดังกล่าว จะทำให้เกิดการประยุกต์ใช้ในทุกอุตสาหกรรม เช่น การควบคุมเครื่องจักรและเครื่องยนต์ที่ชาญฉลาด,เครือข่ายเว็ปเคลื่อนที่,โมบายบรอดแบนด์ และยานพาหนะไร้คนขับ ไปจนถึงซอฟต์แวร์ที่สามารถแปลภาษาได้ทุกภาษา โดยสื่อไอทีเหล่านี้จะทำลายอุปสรรคที่มนุษย์จะเข้าถึงการศึกษา การบริการสาธารณสุข เทคโนโลยีในอนาคต 3000 อีกทั้งการปฏิวัติด้านดิจิทัลจะทำให้เกิดการสร้างงานอย่างมหาศาล และในทางกลับกันก็จะทำลายตำแหน่งงานรูปแบบเดิมออกไปจนสิ้น

ไอที

ดังนั้นการใช้สื่อไอทีในชีวิตประจำวัน ต้องเรียนรู้เเละเข้าใจ ใช้ในถูกทางจึงจะก่อประโยชน์สูงสุดในการใช้ชีวิต ยิ่งในยุคดิจิทัลก้าวหน้ามากเท่านั้น เเต่ต้องมีจำกัดลิมิตในการใช้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ทาง expansetec ต้องลาไปก่อน สวัสดีค่ะ