เทรนด์เทคโนโลยี

เทรนด์เทคโนโลยี ปี2021 ที่น่าสนใจสำหรับคนยุคใหม่

เทรนด์เทคโนโลยี ที่เข้ามามีบทบาทการใช้ชีวิตในทกุๆด้าน ของคนรุ่นใหม่

ในปี 2021 เราจะได้เห็นจำนวนประชากรที่เรียกว่าเป็น “Digital Nomadism” หรือคนที่มีวิถีการใช้ชีวิตการทำงานแบบไร้ออฟฟิศเพิ่มสูงขึ้น ส่วนภาคธุรกิจก็จะหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนในรูปแบบที่เรียกว่า “Philanthropy” ที่เป็นการนำเงินหรือทรัพย์สินมาเป็นทุนแล้วนำกำไรที่ได้จากการลงทุนนั้นนำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งบทบาทของแนวคิด “Sustainable Development Goals (SDG)” หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ขององค์การสหประชาชาติก็จะเข้ามามีบทบาทในการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กรเพิ่มมากขึ้น ในวันนี้ทาง expansetec จะพาทุกท่านไปพบกับ เทรนด์เทคโนโลยี ที่เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบันกันค่ะ

นวัตกรรม เทคโนโลยี 2021 กับการปเลี่ยนเเปลงครั้งใหญ่ในโลกอนาคต

ในยุคทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เป็นผลมากจากการระบาดของ Covid-19 แนวโน้มของ นวัตกรรม เทคโนโลยี 2021 ที่จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อองค์กรภาคธุรกิจ รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ได้แก่

1. ความก้าวหน้าในการพัฒนายา

นวัตกรรมใหม่ 2021 ที่เร่งให้นักวิจัยยาหันมาใช้กระบวนการใหม่ในการทดสอบประสิทธิภาพของยา อาทิ การให้คำปรึกษาและการเก็บข้อมูลแบบ online ซึ่งช่วยให้เร่งสปีดในการพัฒนา Covid-19 test kit และวัคซีนให้กับบริษัทผู้ผลิตยารายใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Pfizer, Moderna, และ AstraZeneca

2. Remote working และ videoconferencing

Remote working และvideoconferencing ยังคงเป็นเทรนที่ยังอยู่ในกระแส การเติบโตดังกล่าวส่งผลดีต่อทั้งองค์กรขนาดใหญ่อย่าง Zoom, Cisco’s Webex, Microsoft’s Teams, Google Hangouts ทั้งยังเปิดโอกาสให้ Startup อย่าง Bluescape, Eloops, Figma, Slab, Tandem เข้ามาแชร์ส่วนแบ่งทางการตลาดที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้ด้วยการให้บริการ visual collaboration platforms ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างและแชร์ content, interact, track projects, ฝึกอบรม, ทำกิจกรรม virtual team-building และอีกมากมาย 5 เทคโนโลยี 2021 ทำให้การทำงานในรูปแบบ virtual office มีความเสมือนจริงมากขึ้น

3. การจัดส่งแบบไร้สัมผัส

การจัดส่งเเบบไร้สัมผัส ที่ลดการสัมผัสที่น้อยที่สุด  ที่ตอบสนองต่อกระแส new normal ที่ผู้บริโภคต้องการลดการสัมผัสติดต่อ เป็นบริษัทแรกของจีนที่มีการนำ Autonomous Vehicles มาใช้ในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับลูกค้าในเมืองอู่ฮั่น เช่นเดียวกับ Startup ในสหรัฐอย่าง Manna, Starship Technologies, และ Nuro ก็ได้มีการนำหุ่นยนต์และ AI-based applications มาใช้งาน

4. ยุคเฟื่องฟูของระบบโทรเวชกรรม

ระบบโทรเวชกรรม เทคโนโลยีสุขภาพ 2021 ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์โดยการใช้การสื่อสารกับผู้ป่วยผ่านระบบ video chats การใช้ระบบ AI สนับสนุนการวินิจฉัยโรค การจัดส่งยาแบบไร้สัมผัส ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2021 นี้ เราคาดว่าจะได้เห็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพ และ AI รวมไปถึง machine learning ที่จะมาสนับสนุนการวินิจฉัยโรค งานด้าน Admin  และหุ่นยนต์ทางการแพทย์

5. หลักสูตรการศึกษาแบบ Online และ e-learning

การเรียนผ่านระบบออนไลน์ จะเริ่มเข้ามาแทนที่ระบบการศึกษาแบบเดิม เปิดโอกาสให้โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือแม้กระทั่งองค์กรฝึกอบรมในการเติบโต และเชื่อว่าจะยังคงเติบโตต่อไปแม้จะพ้นจากยุควิกฤตจากโรคระบาดนี้ไปแล้วก็ตาม

6. การพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้วยการปรับปรุงระบบการบริการสาธารณะ รวมถึง Application ใหม่ ๆ เพื่อรองรับระบบ 5G ซึ่งจะนำไปสู่วิถีชีวิตที่คน บ้าน เมือง ยานพาหนะ จะถูกเชื่อมโยงเข้าหากัน การพัฒนาของเทคโนโลยี 5G และ 6G จะช่วยให้โครงการ Smart City เกิดขึ้นได้จริงทั่วโลก และยังช่วยผลักดันการเติบโตในอุตสาหกรรมยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

7. A.I., robotics

เทคโนโลยีอัจฉริยะอย่าง A.I., robotics อุปกรณ์เทคโนโลยี 2021 จะเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในปี 2021 เนื่องจากภาคการผลิตและ supply chains เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ การขาดแคลนแรงงานจะเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญ ซึ่งโรงงานจำเป็นต้องแก้ปัญหาด้วยการนำระบบอัตโนมัติ

8. การใช้ Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR)

ในภาคธุรกิจในปี 2021 ได้นำ Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) นวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยี เข้ามาใช้ โดยจะมีการนำมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบของบริการต่างๆ อาทิ การนำ A.I. มาใช้ร่วมกับ AR และ VR, mobility AR, AR cloud, การจัด virtual event และเมื่อนำมาผสานกับการขยายตัวของเทคโนโลยี 5G ภาคธุรกิจก็ยิ่งจะได้ประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

9. ยานยนต์ขนาดจิ๋ว

นวัตรกรรม ยานยนต์ขนาดจิ๋ว เทคโนโลยีใหม่ๆ 2022 อย่าง e-bikes และ e-scooters ที่ชะลอตัวในช่วงต้นยุค Covid จะกลับมาขยายตัวอีกครั้งเพราะเป็นหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ของ social distancing โดยจะเติบโตทั้งในส่วนที่เป็น private micromobility และ shared micromobility

10. นวัตกรรมยานยนต์ไร้คนขับ

ยังคงเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในปี 2021 นวัตกรรมใหม่ 2021 ต่างประเทศ โดยจะมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น ไม่ต้องการคำสั่งในการบังคับจากมนุษย์ มีความสามารถในการอ่านป้ายกำหนดความเร็ว รวมถึงสัญญาณไฟจราจรได้

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่สำคัญซึ่งภาคธุรกิจควรศึกษาและหาโอกาสในการนำมาใช้เพื่อต่อยอดและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันขององค์กรต่อไป ซึ่งสนับสนุนทั้งในแง่ของกลไกในการพัฒนานวัตกรรมและในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนบนโลกพัฒนาเเละมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ดิจิทัล